Analiza Chłonności Terenu

Usługi z tego zakresu służą precyzyjnemu określeniu potencjału działki wynikającego z jej cech fizycznych, uwarunkowań prawnych i przestrzennych oraz wszystkich innych – możliwych do określenia – właściwości. Podstawowe usługi z tego obszaru to:

 

 • Analiza terenu pod kątem możliwości jego wykorzystania do planowanej inwestycji – jeszcze przed jego zakupem
 • Sprawdzenie możliwości realizacji planowanej inwestycji na danym terenie pod kątem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w oparciu o uzgodnienia z miejscowym zarządcą dróg publicznych i dostawcami mediów
 • Sprawdzenie możliwości realizacji planowanej inwestycji na danym terenie w kontekście uwarunkowań wynikających z założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub (w przypadku jego braku) decyzji o warunkach zabudowy
 • Sprawdzenie możliwości realizacji planowanej inwestycji na danym terenie w kontekście warunków gruntowo-wodnych na podstawie wstępnych badań geotechnicznych
 • Sprawdzenie możliwości realizacji planowanej inwestycji na danym terenie pod kątem uwarunkowań wynikających z Prawa Ochrony Środowiska
 • Zgromadzenie w imieniu Inwestora wszelkich uzgodnień i decyzji w odnośnych urzędach i instytucjach
 • NASZ ADRES

  01-678 WARSZAWA
  UL. CZĄSTKOWSKA 16

 • NEWSLETTER

 • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

  WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE