Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzę budowlaną należy sporządzić w przypadku wzniesienia budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego jak również rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany przeznaczenia budynku.
Głównym celem ekspertyzy budowlanej jest ustalenie stanu technicznego danego budynku, z uwzględnieniem wszelkich jego nieprawidłowości. W ekspertyzie podaje się możliwe przyczyny wystąpienia usterek lub uszkodzeń wraz z zaleceniami co do ich naprawy. Ekspertyzy budowlane przeprowadzone są przez doświadczonych ekspertów z zakresu budownictwa i mają charakter wnikliwych oględzin i obliczeń dotyczących wytrzymałości ścian, fundamentów i innych elementów danej nieruchomości.

Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana powinna zawierać:

  • opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć
  • opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, ich wymiary i materiały, z jakich są wykonane ;
  • opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji, ścian, stropu i dachu;
  • opis dokonanych odkrywek i badań
  • dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów;
  • obliczanie dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, a w szczególności:

a) fundamentów,

b) stropów,

c) ścian,

d) nadproży,

e) belek,

  • Wnioski z oględzin i badań obejmujące:

a) ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania,

uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku,

b) opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia i zagrzybienia),

c) ocenę przyczyny powstania uszkodzeń, zalecania,

d) zalecenia dotyczące koniecznych naprawa, wzmocnień, osuszenia i ocieplenia,

e) zalecenia co do sposobu wykonania tych napraw.

 • NASZ ADRES

  01-678 WARSZAWA
  UL. CZĄSTKOWSKA 16

 • NEWSLETTER

 • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

  WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE