Inwentaryzacja Architektoniczno Budowlana

W przypadku przebudowy istniejącego obiektu konieczne jest określenie jego faktycznego stanu, a także potencjału pod kątem kolejnych etapów prac. Standardowe usługi z tego zakresu to:

 

 • Analiza i porównanie dokumentacji archiwalnej ze stanem faktycznym
 • Wizja lokalna i pomiary z uwzględnieniem naniesienia elementów instalacji
 • Odkrywki i pomiary fundamentów i elementów konstrukcji oraz badania nieniszczące
 • Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej z uwzględnieniem naniesionych ewentualnych poprawek, obrazujących stan rzeczywisty inwentaryzowanego obiektu
 • NASZ ADRES

  01-678 WARSZAWA
  UL. CZĄSTKOWSKA 16

 • NEWSLETTER

 • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

  WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE