Projekt Budowlany i Wykonawczy

Projekt budowlany to najbardziej istotny i najbardziej złożony etap w projektowaniu inwestycji. Bezbłędne opracowanie ma kluczowe znaczenie dla sprawne przebiegu prac budowlanych.

 

Projekt zagospodarowania terenu:

 • Odniesienie projektu do wymagań zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
 • Lokalizacja obiektu na działce
 • Dostęp do drogi publicznej (wjazdy na działkę)
 • Układ komunikacji na terenie Inwestora
 • Zieleń
 • Przyłącza instalacyjne i sieci instalacji na terenie Inwestora

 

Projekt architektoniczno – budowlany obejmuje następujące obszary:

 

 • Architektura – dostosowanie projektu do wymagań zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy; rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne uwzględniające wymagania Inwestora (z uwzględnieniem projektów technologicznych w przypadku budynków przemysłowych); projekt obiektu pod względem estetycznym, nadzór i koordynacja projektów branżowych
 •  Konstrukcja – obliczenia statyczne, dobór schematów układu konstrukcji budynku
 • Instalacje sanitarne – instalacje wod-kan: obliczenia zapotrzebowania na wodę i zrzut ścieków, schemat układu rur wodociągowych i kanalizacyjnych, kanalizacja deszczowa, instalacja c.o.: obliczenia bilansu cieplnego, dobór grzejników schemat układu rur grzewczych, instalacja wentylacji mechanicznej: obliczenia ilości wymian powietrza, dobór central i urządzeń wentylacyjnych, schematy prowadzenia kanałów wentylacyjnych;
 • Instalacje elektryczne – obliczenia bilansu zapotrzebowania na moc elektroenergetyczną, oświetlenie podstawowe i awaryjne, instalacje gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń stałych, instalacje zasilania i sterowania urządzeniami;
 •  Instalacje przeciwpożarowe – instalacja tryskaczowa, instalacje oddymiające, instalacja hydrantów ppoż., instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), instalacja dźwiękowego sygnału ostrzegawczego (DSO)
 •  Instalacje teletechniczne i niskoprądowe – telefony, IT, kontrola dostępu
 •  Wszelkie dodatkowe dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
 • NASZ ADRES

  01-678 WARSZAWA
  UL. CZĄSTKOWSKA 16

 • NEWSLETTER

 • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

  WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE