Projekt Wstępny

Przed wykonaniem projektu budowlanego konieczne jest poczynienie ogólnych ustaleń, które będą stanowić wytyczne do dalszych prac projektowych. Przyjęcie takich założeń pozwoli zmniejszyć liczbę problemów do rozwiązania na kolejnych etapach, czyli usprawnić i przyspieszyć dalsze prace.

 

 • Zlokalizowanie obiektów na działce z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności warunków ochrony przeciwpożarowej
 • Propozycja układu komunikacyjnego na działce ze schematem docelowej organizacji ruchu
 • Propozycja ukształtowania terenu
 • Zlokalizowanie wjazdu na działkę
 • Koncepcja architektoniczna budynku stanowiąca odpowiedź na wymagania Inwestora
 • Analiza istniejącego i docelowego zapotrzebowania na media
 • Analiza szacunkowa kosztów inwestycji
 • NASZ ADRES

  01-678 WARSZAWA
  UL. CZĄSTKOWSKA 16

 • NEWSLETTER

 • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

  WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE