Zarządzanie Obiektem

Inwestycja budowlana nie kończy się na projektowaniu i realizacji budynku. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie właściciel nieruchomości staje przed koniecznością rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją i konserwacją budynku wraz z otaczającym terenem.

 

Przepisy prawa budowlanego nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązki związane z dokumentowaniem wszelkich działań prowadzonych w trakcie eksploatacji; niezbędnie dokumenty i opracowania mają charakter specjalistyczny, a od osób, które je wykonują, wymaga się posiadania kwalifikacji potwierdzonych stosownymi uprawnieniami.

 

Biuro KRZYSZTOFA POLKOWSKIEGO to również zespół architektów i inżynierów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i uprawnieniami, zapewniający wykonanie na wysokim poziomie technicznym dokumentacji i opracowań, wymaganych przy administracji i zarządzaniu nieruchomością:

 

 • kontrole okresowe budynków
 • pomoc i doradztwo przy prowadzeniu książki obiektu budowlanego
 • świadectwo charakterystyki energetycznej
 • opinie i ekspertyzy techniczne
 • projekty wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji budynków
 • projekty rozbiórek
 • inwentaryzacje architektoniczno – budowlane i odtwarzanie dokumentacji budynków
 • inwentaryzacje instalacyjne z propozycją optymalizacji rozwiązań technicznych


Ponadto wykwalifikowany zespół inżynierski z Działu Przygotowania Produkcji, biura KRZYSZTOFA POLKOWSKIEGO jest w stanie sprawnie przeprowadzić proces wyszukania i wyboru firm niezbędnych do prac konserwacyjnych oraz remontowych. Posługiwanie się wypracowanymi procedurami oraz staranne przygotowanie:

 

 • zapytania ofertowego ze szczegółową specyfikacją zakresu przewidywanych prac
 • szczegółowej analizy ofert
 • stałej kontroli kosztów jak i jakości robót

pozawala uzyskać zakładany efekt w zaplanowanym terminie.

 • NASZ ADRES

  01-678 WARSZAWA
  UL. CZĄSTKOWSKA 16

 • NEWSLETTER

 • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

  WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE