Projekty

Za każdym projektem stoi cel inwestora

Proces powstawania projektu, a także wcześniejsze i późniejsze etapy realizowania inwestycji wymagają długotrwałego zaangażowania, zarówno ze strony inwestora, jak i projektanta. Zrozumienie oczekiwań klienta stanowi naturalny wstęp do dialogu, na którym opiera się późniejsza współpraca. Dzięki takiemu podejściu inwestor realizuje swoją inwestycję w przyjaznym, sprzyjającym mu, twórczym środowisku. W trakcie procesu lepiej rozumie i kontroluj przebieg realizacji inwestycji, a na koniec uzyskuje w pełni satysfakcjonujący go efekt.

Wiedza projektanta to także wiedza inwestora

Znajomość przepisów nie ogranicza wizji architekta. Co więcej, z doświadczeń pracowni KRZYSZTOFA POLKOWSKIEGO wynika jasno, że pozwala ona często unikać kompromisów w zakresie estetyki rozwiązań. Dzięki wiedzy można lepiej przewidywać rozwój wydarzeń. Unika się także sytuacji, gdy w trakcie prac budowlanych ujawniają się błędy i jedyne, co wówczas pozostaje, to skorzystanie ze skomplikowanych, czaso- i pracochłonnych rozwiązań awaryjnych, które nie dość, że są kompromisem to jeszcze generują ogromne koszty.

Kompetencje zawsze dają przewagę

To, że wiedza inżynierska jest ogromną pomocą w projektowaniu i wznoszeniu obiektów architektonicznych, potwierdziły fakty z historii pracowni KRZYSZTOFA POLKOWSKI. Gruntowna znajomość dziedzin pokrewnych projektowaniu architektonicznemu – przepisów przeciwpożarowych czy technologii różnych obiektów – choć często niedoceniana, a nawet lekceważona, wielokrotnie pozwalała uzyskiwać ponadprzeciętne efekty w zakresie architektury.

  • NASZ ADRES

    01-678 WARSZAWA
    UL. CZĄSTKOWSKA 16

  • NEWSLETTER

  • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

    WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE