CL Rossmann Łódź

Centrum Logistyczne Rossmann SDP Łódź

Centrum Logistyczne Łódź

Logiczna konstrukcja

Inwestycja w Centrum Logistycznym, którą postanowiono zrealizować w firmie Rossmann, była zbyt wielka, aby potraktować ją jak zwyczajną inwestycję. Ogrom hal wysokiego składowania wymuszał nie tylko podzielenie budowy na osobne etapy. Prace należało zaplanować tak, aby wznoszenie obiektów w dalszych etapach nie kolidowało z codziennym funkcjonowaniem tych, które zostaną oddane do użytku wcześniej. Patrząc dziś na zrealizowany ogromny, zwarty zespół budynków, niełatwo się domyślić, że zarówno inwestor, jak i projektant, byli raz po raz zaskakiwani nowymi faktami, które radykalnie zmieniały plany dotyczące skali i kierunków rozwoju tego obiektu.

Elastyczność w biznesie to fundament

Dziś trudno uwierzyć w to, że etap I miał być zarazem ostatnim. Pierwotnie nie zakładano bowiem dalszej rozbudowy. Jednak zmieniająca się sytuacja rynkowa oraz kalkulacja biznesowa dostosowana do nowych warunków wymusiły rozbudowę. Najpierw w ramach II etapu, a po roku, także w ramach etapu III. Sytuacja zmieniła się dodatkowo, i to można rzec diametralnie, po dokupieniu działek od wschodniej strony względem zbudowanego już obiektu. Ten fakt otworzył zupełnie nowe możliwości, ale też kompletnie zmienił perspektywę. W jednej chwili rozwój przestrzenny obiektu stał się nie tylko możliwy, ale wręcz niezbędny. Co więcej, miał się on odbywać w kierunku, w którym go pierwotnie nie zakładano. Działania, które należało podjąć, musiały być radykalne. Projektant zaproponował zbudowanie nowych magazynów w miejscu, gdzie znajdowały się już zbudowane wcześniej budynki biurowe.

Czas projektu/realizacji 2002-2011

Pow. użytkowa (włącznie z biurami, częścią socjalną i budynkami technicznymi) ~72 300 m2

Krok po kroku:

Etap I

Pierwszym etapem budowy był magazyn wysokiego składowania z częścią biurową i socjalną. Główna konstrukcja budynku została wykonana z prefabrykowanych elementów żelbetowych i strunobetonowych. Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, pomieszczenia biurowe i socjalne zostały wydzielone ścianami oddzielenia pożarowego od hal magazynów. Dodatkowo obiekt został wyposażony w instalację tryskaczową, spełniającą dodatkowo wymagania VdS.

 Czas projektu/realizacji 2002-2003

Pow. użytkowa ~20 000 m2

Zakres prac:

 • Koncepcja architektoniczna
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Uzgodnienia w urzędach i instytucjach do pozwolenia na budowę i do pozwolenia na użytkowanie
 • Nadzór autorski
 • Nadzór inwestycyjny (Inżynier Kontraktu)

Etap II

Na kolejnym etapie budowy wzniesiono budynek magazynu wysokiego składowania z dodatkowymi 4 dokami rozładunkowymi dla samochodów ciężarowych. Główną konstrukcję budynku wykonano jak poprzednio z prefabrykowanych elementów żelbetowych i strunobetonowych. Co ciekawe, w hali magazynu wysokiego składowania zaprojektowano bezdylatacyjną posadzkę przemysłową na płycie z betonu prasowanego w zgodzie z obowiązującymi normami.

 Czas projektu/realizacji 2005-2006

Pow. użytkowa ~ 5 500 m2

Zakres prac:

 • Koncepcja architektoniczna
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Uzgodnienia w urzędach i instytucjach do pozwolenia na budowę i do pozwolenia na użytkowanie
 • Nadzór autorski
 • Koordynacja budowy (Inżynier Kontraktu)

Etap III

III etap to nie tylko dalsza rozbudowa magazynów. Wznoszono wprawdzie kolejny budynek wysokiego składowania z dodatkowymi 8 dokami dla samochodów ciężarowych, równie ważne jednak było powiększenie części socjalno-biurowej.

Rośnie liczba pracowników

Wraz z rosnącą przestrzenią magazynów i powiększaniem się centrum logistycznego, zwiększała się liczba pracowników. Ten fakt stał się impulsem do rozbudowy zaplecza socjalnego oraz budowy nowej stołówki. Projektanci, w przypadku tej ostatniej, stanęli przed naprawdę trudnym zadaniem. Należało bowiem zaprojektować ją nie tylko w taki sposób, aby była w stanie obsłużyć 1200 osób dziennie (600 w tym samym czasie), ale także aby jednocześnie mogli korzystać z niej pracownicy biur oraz magazynów.

Rosną wyzwania wobec projektantów

Cała trudność polegała na tym, że ci ostatni mieli wciąż pozostawać w strefie zamkniętej składowania, której opuszczenie wiąże się ze skomplikowanymi procedurami bezpieczeństwa, jest więc bardzo czasochłonne. Jakby tego było mało, stołówka miała służyć integracji pracowników wszystkich pionów. Przemyślany projekt funkcji i niestandardowe rozwiązania zastosowane przez projektantów pozwoliły osiągnąć wszystkie cele.

Czas projektu/realizacji 2006-2008

Pow. użytkowa ~9 500 m2

Zakres prac:

 • Koncepcja architektoniczna
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Uzgodnienia w urzędach i instytucjach do pozwolenia na budowę i do pozwolenia na użytkowanie
 • Nadzór autorski
 • Koordynacja budowy (Inżynier Kontraktu)

Etapy IV-V

Na kolejnych etapach rozbudowy powiększono nie tylko przestrzeń składowania. Zaprojektowano dodatkowo 15 doków rozładunkowych dla samochodów ciężarowych. Na pierwszym piętrze zaprojektowano zespół szatni i umywalni z natryskami i węzłem sanitarnym dla pracowników magazynów całego centrum logistycznego. Na drugim piętrze zaprojektowano strefę przepakowni i połączono ją układem przenośników ze stanowiskami kompletacyjnymi, zlokalizowanymi w automatycznym magazynie wysokiego składowania.

Pomieszczenia na piętrach, zgodnie z regułami sztuki, zostały wydzielone ścianami oddzielenia pożarowego od hal magazynowych. Swego rodzaju ciekawostką, a dla projektantów sporym wyzwaniem, był fakt, że zewnętrzna ściana etapu III na koniec IV etapu miała być zdemontowana w taki sposób, aby magazyn w trakcie prac budowlanych mógł pełnić swoją funkcję bez jakichkolwiek zakłóceń – a załoga pracować bez chwili przerwy.

Czas projektu/realizacji 2007-2009

Pow. użytkowa ~12 900 m2

Zakres prac:

 • Koncepcja architektoniczna
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Uzgodnienia w urzędach i instytucjach do pozwolenia na budowę i do pozwolenia na użytkowanie
 • Nadzór autorski
 • Koordynacja budowy (Inżynier Kontraktu)

Etap VI

Następny etap rozbudowy przyniósł kolejne ciekawe wyzwania. Choć hala magazynowa wysokiego składowania nie była największa spośród dotychczas zaprojektowany to miała dwie kondygnacje. Ponadto inne niż dotychczas było przeznaczenie hali. Na jej piętrze miały być składowane produkty spożywcze. Wiązały się z tym osobne wymagania, którym projektant musiał sprostać.

Czas projektu/realizacji 2008-2009

Pow. użytkowa ~6 800 m2

Zakres prac:

 • Koncepcja architektoniczna
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Uzgodnienia w urzędach i instytucjach do pozwolenia na budowę i do pozwolenia na użytkowanie
 • Nadzór autorski
 • Koordynacja budowy (Inżynier Kontraktu)

 

 • NASZ ADRES

  01-678 WARSZAWA
  UL. CZĄSTKOWSKA 16

 • NEWSLETTER

 • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

  WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE