zbiornik ppoż rossmann

Rossmann SDP – budynek techniczny pompowni dla instalacji tryskaczowej z podziemnymi zbiornikami na wodę ppoż

Zazwyczaj w przypadku obiektów tego typu projektant proponuje mały jednokondygnacyjny budynek, który pomieści pompy do instalacji tryskaczowej. Następnie obok takiego obiektu lokalizuje stalowe walce zbiorników z wodą i w zasadzie satysfakcjonujące rozwiązanie jest już gotowe. Wobec ogromu i złożoności centrum logistycznego firmy Rossmann, nic jednak nie mogło być niewielkie i proste. Dodatkowe wyzwanie stanowił ponadto niewielki rozmiar działki – na standardowe, wolnostojące zbiorniki nie było zwyczajnie miejsca. W związku z powyższym zaproponowane przez projektantów rozwiązanie przewidywało wykonanie zbiorników w wersji podziemnej.

Grunt to dbałość o detale

Żelbetowa kondygnacja podziemna, na której projektanci zamierzali posadowić budynek pompowni, musiała pomieścić trzy wyizolowane komory na wodę – każda o głębokości aż 6 metrów. Rozmiary podziemnych zbiorników wymuszały nietypowe rozwiązanie w zakresie konstrukcji piwnicznych ścian. Z jednej strony braliśmy pod uwagę parcie 6 metrów gruntu. Z drugiej strony napór 6 metrowego słupa wody. Dodatkowo należało uwzględnić sytuację braku równowagi, gdy na przykład w czasie prac konserwacyjnych, zbiornik miał być zupełnie pusty. Do rozwiązania pozostawała także kwestia szczelnej izolacji samego zbiornika. Chodziło o to, aby z jednej strony ściany nie przepuszczały wody na zewnątrz, z drugiej zaś strony, należało też zadbać o szczelność zewnętrzną, aby uniknąć wnikania wód gruntowych do wnętrza zbiornika oraz korozji betonu.

Każda ewentualność wzięta pod uwagę

W obrębie kondygnacji znajdującej się nad zbiornikami, zaprojektowane zostały pomieszczenia techniczne i pomocnicze pompowni oraz dodatkowe pomieszczenie na hydrofor do pomp instalacji tryskaczowej, pokoje administracyjno-biurowe z monitoringiem technicznym, a także pomieszczenie warsztatowo-garażowe. Pompy o znacznych gabarytach (dł. 4-5 m, szer. 2 m, wys. 1,5 m) ważyły po kilka ton. Zadaniem projektantów było nie tylko określenie optymalnej lokalizacji pomp, którą okazała się kondygnacja podziemna pod posadzką pomieszczeń technicznych. Należało także przewidzieć możliwość wyjęcia pomp z wnętrza budynku w przypadku konieczności wymiany na nowe, bez konieczności burzenia ścian. W związku z taką ewentualnością zaprojektowano w posadzce nad pompami specjalne żelbetowe, klapy. Natomiast bezpośrednio nad klapami – w dachu umieszczono duże, możliwe do ewentualnego zdemontowania świetliki.

Zrealizowany w racjonalistycznym duchu obiekt pod względem architektonicznym wygląda niezbyt spektakularnie. Jednak w swoim wnętrzu kryje szereg efektownych rozwiązań na poziomie inżyniersko-technicznym. Przykładami mogą być choćby dodatkowe, niestandardowe zabezpieczenia przeciwpożarowe przegród oraz specjalna wentylacja technologiczna zapewniająca nawiew świeżego powietrza do miejsca, w których pracują pompy z silnikami diesla. Kolejnym jest sposób rozwiązana trudności wynikających z przejściem rur i przewodów przez ściany między zbiornikami. Ich przeprowadzenie okazało się absolutnie niezbędne. Jednak aby uniknąć ryzyka nieszczelności użyto specjalnych łańcuchów uszczelniających.

 

Czas projektu/realizacji 2006-2008

Lokalizacja – Łódź

Pow. użytkowa ~1 250 m2

Zapas wody 3 x 850 m3

Zbiornik hydroforowy 45/15 m3

Zakres prac:

 • Koncepcja architektoniczna
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Nadzór autorski
 • Koordynacja budowy (Inżynier Kontraktu)
 • NASZ ADRES

  01-678 WARSZAWA
  UL. CZĄSTKOWSKA 16

 • NEWSLETTER

 • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

  WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE